[ Logg inn ]  
Frameset Top
 

ManWeb

Norges vassdrags- og energidirektorat

Skip Navigation Links.

For å starte innsending av måledata til NVE med ManWeb, må dette avtales direkte og settes opp av NVE.

Følgende opplysninger trengs for å sette opp ny konto for innsending av data:

  • Firmanavn
  • Postadresse
  • e-postadresse for feilmelinger
  • e-postadresse for kvittering (om dette ønskes)
  • Kontaktperson (navn, telefon, e-post)
  • Liste av serier som skal leveres (per serie: navn, nummer, måleenhet)
Sendes til hydrology@nve.no
© 2023 - NVE